Služby

Níže naleznete výčet účetních služeb, které na záklaě smlouvy poskytuji svým klientům pravidelně nebo i jednorázově dle požadavků každého klienta.

Vedení účetnictví

 • Zpracování účetnictví pro právnické i fyzické osoby
 • Přehledy závazků a pohledávek
 • Evidence majetku
 • Skladová evidence
 • Vyúčtování cestovních náhrad
 • Účetní závěrka
 • Vyhotovení přehledů dle žádosti klienta
 • Statistické výkazy

Daňová přiznání

 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Přiznání k DPH
 • Souhrnné hlášení
 • Silniční daň
 • Vyúčtování daně z příjmů fyzických osob

Zpracování mezd

 • Zpracování mezd a vedení personální agendy
 • Výplatních pásek, mzdových listů a mzdových listin
 • Měsíční přehledy pro úřady
 • Vystavení platebních příkazů
 • Přihlášky a odhlášky zaměstnanců
 • Roční zúčtování daně
 • Vyúčtování cestovních náhrad a služebních cest zaměstnanců
 • Zastoupení při kontrolách (OSSZ, ZP, FÚ)

Služby pro bytová drižstva, pro společenství vlastníků bytových jednotek nebo majitele nemovitostí

 • Evidence nájemců, členů družstva, vlastníků a evidování změn
 • Výpočtové listy nájemného a rozpisy plateb
 • Upomínání neplátců
 • Vyúčtování energií služeb,(vodné, stočné, výtah, svoz odpadu, teplo a teplá voda
 • Daňové přiznání
 • Vedení mzdových evidenci (odměny, dohody)