Ceník služeb

Pro plátce DPH a firmy s větším množstvím dokladů cenu sjednáváme měsíční paušál, jehož výše závisí na složitosti a rozsahu účetních případů, místu a formě předávání dokladů, organizaci a úplnosti dodávaných podkladů. Obvyklé ceny prací jsou uvedeny v následujících tabulkách.

Ceny nejsou konečné, v případě většího objemu práce možnost individuálních cen.

Vedení účetnictví

Vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví) 500 Kč za hodinu práce nebo paušál od 1000 Kč měsíčně*
Vedení účetnictví (dvojné účetnictví) 550 Kč za hodinu práce nebo paušál od 1200 Kč měsíčně*
Daňová evidence (jednoduché účetnictví), plátce DPH paušální částka již od 1.200 Kč měsíčně
Účetnictví (podvojné), plátce DPH paušální částka již od 1.500 Kč měsíčně

*Paušál zahrnuje zaúčtování 40 dokladů měsíčně

Mzdy a personalistika

Zpracování mezd 1 zaměstnance - paušální částka (včetně zpracování ročních přehledů a zastoupení na úřadech) 200 Kč
Přihlášení zaměstnance (vyplnění a podání všech dokumentů) 200 Kč
Odhlášení zaměstnance (vyplnění a podání všech dokumentů) 200 Kč
Výpočet srážek z čisté mzdy 50 Kč za 1 exekuci zaměstnance
Přihlášky do registru zaměstnavatelů 200 Kč
Zpracování cestovního příkazu tuzemsko 100 Kč za příkaz
Zpracování cestovního příkazu zahraničí 150 Kč za příkaz

Daňová přiznání a přehledy

Daňová přiznání fyzických osob s výdajovým paušálem 1500 Kč
Skutečné výdaje 2200 Kč
Daňová přiznání právnických osob vč. příloh 2000 – 8000 Kč v závislosti na počtu dokladů
Přiznání k silniční dani 500 Kč
Přiznání k DPH vč. Kontrolního hlášení 700 Kč
Daň z nabytí nemovitosti 1000 Kč
Daň z převodu nemovitosti 1000 Kč
Opravná nebo dodatečná přiznání k DPH 800 Kč
Zastupování před úřady, při kontrolách, poradenství a expertní zásahy nad smluvený nebo obvyklý rámec služeb 700 Kč/hodina práce

SVJ a BD

Bytová jednotka, nebytový prostor do 15 bytů 140 Kč/jednotka
Bytová jednotka, nebytový prostor nad 15 bytů 110 Kč/jednotka

Pozn.: Cena zahrnuje kompletní vedení účetnictví i veškeré administrativní práce související se správou nemovitosti, které jsou vedeny na těchto stránkách

Uvedené ceny jsou bez DPH.